Menu

Polityka prywatności

Drodzy Czytelnicy,
Jest nam bardzo miło, że czytacie naszą stronę, jak również angażujecie się w komentarzach oraz mediach społecznościowych bloga Połącz Kropki. Zależy nam na tym, abyście byli zadowoleni nie tylko z treści, które czytacie, ale abyście korzystając z naszego serwisu oraz usługi organizacji wyjazdów do Hiszpanii byli spokojni o swoje dane osobowe.
Cenimy sobie Wasze zaufanie i dlatego chcemy, żebyście mieli jasne informacje dotyczące ochrony danych – ich przetwarzania.

KTO JEST ADMINISTRATOREM WASZYCH DANYCH?

Administratorem Waszych danych jest Katarzyna Borcowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Połącz Kropki”, adres siedziby: Skalista 52 H, 25-382 Kielce, NIP: 6572840371, dalej zwana „Administratorem”.

JAK MOŻECIE SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Zarówno w sprawie danych osobowych, jak i wszystkich innych kwestii związanych z naszą działalności jesteśmy dla Was dostępni pod adresem e-mail: kontakt@polaczkropki.pl

Nasz Serwis korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Ponadto, reklamujemy Wam nasze produkty korzystając z aplikacji Google Analytics.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

PAMIĘTAJCIE, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jak wnieść taki sprzeciw? Po prostu napiszcie do nas w tej sprawie na adres: kontakt@polaczkropki.pl

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Przepisy nakładają na nas obowiązek poinformowania Was o okresie, przez który będziemy przetwarzać Wasze dane. Z uwagi na realizację umowy organizacji wyjazdu do Hiszpanii Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętajcie o tym, że w każdej chwili macie prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzymy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

PAMIĘTAJCIE, że w związku z realizacją umowy organizacji wyjazdu do Hiszpanii, oraz możliwości dyskusji z autorami, oraz innymi czytelnikami w ramach komentarzy są nam niezbędne Wasze dane.

Ponadto, w związku z realizacją świadczonych Wam usług i organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newslettera takim jak Mailerlite oraz platformie umożliwiającej założenie stałego konta w celu dodawania komentarzy na stronie Disqus.

W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji!